fbpx

Πρόσφατα 'Αρθρα

Social Media

Aιολικοί σταθμοί και η απειλή για τη βιοποικιλότητα της Οίτης (το βουνό που αγαπάμε να τρέχουμε!)

Μπορεί πραγματικά το παγκόσμιο ενδιαφέρον και η προσοχή της κοινής γνώμης να είναι στραμμένα στον κορονοϊό και όλοι να είμαστε έντονα προβληματισμένοι για την εξέλιξη και τις επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά κάποια, επίσης σοβαρά, θέματα ζωής δεν σταματούν να υφίστανται. Η ζωή μας άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φύση, το οικοσύστημα των βουνών, των δασών, των θαλασσών μας και όλης της πολύτιμης βιοποικιλότητας που περιλαμβάνουν.

 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ή πράσινη ενέργεια, έχει καταστεί μια απαραίτητη συνθήκη αξιοποίησης “καθαρών” πηγών που είναι φιλικές στο περιβάλλον, για την παραγωγή εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που θα προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες, όπως ο άνεμος, η γεωθερμία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. Έτσι, σε κάθε περίπτωση έχουν μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της αναμενόμενης εξάντλησης των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων και θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που μαστίζουν τη Γη.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να μην είμαστε υπέρ των ΑΠΕ και στη χώρα μας όπου ο φυσικός πλούτος μας εξυπηρετεί την ανάπτυξή τους. Μεγάλος λόγος όμως γίνεται για το αν η ανάπτυξη αυτή διέπεται από αρχές που σέβονται το οικοσύστημά μας, αν ο σχεδιασμός και η λειτουργία τους εξυπηρετεί την ενεργειακή οικονομία χωρίς να αποτελεί απειλή από την άλλη… Ιδιαίτερο βάρος σε όλα αυτά τα ερωτήματα δίνεται στην ταχύτατη ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.

Ποιό είναι το θεσμικό καθεστώς της ανάπτυξής τους είναι άλλων εδάφιο συζήτησης. Από αυτό εδώ το βήμα, όμως, όπως έχουμε ξαναγράψει, εστιάζουμε στο πεδίο που κινούμαστε όλοι εμείς, που απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας δραστηριότητες υπαίθρου, ιδιαίτερα στα όμορφα βουνά μας, στα μονοπάτια, στις πλαγιές, στις κοιλάδες και στις κορυφές τους.


«ΓνωρίζουμεΑγαπάμεΠροστατεύουμε τα Βουνά μας»

παρακολουθώντας, ερευνώντας, καταγράφοντας και σχολιάζοντας
ό,τι αφορά το οικοσύστημα και τη ζωή μας!


Η ανάπτυξη των αιολικών σταθμών οφείλει να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις που υπηρετούν την προστασία της φύσης, χωρίς να αποτελούν απειλή για τη βιοποικιλότητα. Να κατασκευάζονται με τις λιγότερες και μικρότερες επιβαρύνσεις στο τοπίο και στο περιβάλλον, με σεβασμό στα οικοσυστήματα και με σεβασμό στην άποψη της τοπικής κοινωνίας. Το «σεβασμό στα οικοσυστήματα», είναι βέβαια γεγονός ότι αλλιώς το αντιλαμβάνεται ο μηχανικός και αλλιώς ο βιολόγος… Το σημαντικό όμως παραμένει να είναι ότι δεν γίνεται να δεχόμαστε άκριτα και με απόλυτο τρόπο το «παντού αιολικά χωρίς καμιά συζήτηση!».

Έτσι, δημοσιεύουμε για την ενημέρωση και την κριτική σας σκέψη την ανοιχτή επιστολή της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία της Οίτης”, η οποία καταγράφει τα σχέδια και τις εξελίξεις της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο βουνό της Οίτης, καλώντας τους επιστήμονες (βιολόγους, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, ορνιθολόγους) να συνταχθούν μαζί της σταθμίζοντας τις συνέπειες από την εγκατάσταση, τα συνοδά έργα και τη λειτουργία των πέντε αιολικών σταθμών στην Οίτη, (συνολικά 37 ανεμογεννητριών, διαστάσεων 120μ., σε υψόμετρα από 1700 έως 2150 μέτρα) με σκοπό την προσπάθεια ματαίωσης των σχεδίων εγκατάστασής τους.

Οι συντάκτες της επιστολής επισημαίνουν ότι είναι υπέρ των ΑΠΕ και των αιολικών σταθμών, αλλά με όρους και προϋποθέσεις. Το αποτέλεσμα της κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, ανεμογεννήτριες κλπ.) στην Οίτη, υποστηρίζουν ότι θα είναι λιγότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της παραγόμενης «καθαρής ενέργειας» καθώς «η εγκατάσταση, σε τέτοια μάλιστα υψόμετρα, βλάπτει αισθητικά και ουσιαστικά το ορεινό τοπίο και τον εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής, βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης αποτρέποντας ουσιαστικά κάποιους να επενδύσουν στην περιοχή στον τομέα αυτό, επιδρά αρνητικά στη χλωρίδα και στην πανίδα του βουνού»…

Ανοιχτή επιστολή της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ

Προς τους επιστήμονες βιολόγους, δασολόγους, περιβαλλοντολόγους, ορνιθολόγους (για τη ματαίωση των σχεδίων εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην Οίτη)

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι

Ως μέλη της Κίνησης Πολιτών για την Προστασία της Οίτης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα σχέδια και τις εξελίξεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο βουνό της Οίτης.

Επιγραμματικά, στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι στη διαδικασία των εγκρίσεων αιτήματα για την εγκατάσταση πέντε αιολικών σταθμών, συνολικά 37 α/γ διαστάσεων 120μ, σε υψόμετρα από 1700 έως 2150 μέτρα. Η μια αίτηση, που αφορά στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο», έχει πάρει την έγκριση άδειας παραγωγής και πρόσφατα τη θετική γνωμοδότηση στο ΚΕΣΠΑ, οι δε άλλες τέσσερις, που αναφέρονται στις θέσεις Πύργος, Ξεροβούνι(2) και Μακρυράχη, είναι στη φάση της αξιολόγησης των αιτήσεων παραγωγής.

Ως Κίνηση Πολιτών δηλώνουμε ότι είμαστε υπέρ των ΑΠΕ και των αιολικών σταθμών, αλλά με όρους και προϋποθέσεις. Και για την Οίτη δεν είναι δυνατόν να μην αντιδράσουμε, όταν στη διαδικασία κατασκευής αυτών των εγκαταστάσεων (δρόμοι πρόσβασης, κτίρια, πυλώνες, κόψιμο δέντρων, σκυρόδεμα, ανεμογεννήτριες κλπ.) το αποτέλεσμα εκτιμάμε πως είναι λιγότερο «πράσινο» από το αντιστάθμισμα της παραγόμενης «καθαρής ενέργειας»∙ όταν η εγκατάσταση, σε τέτοια μάλιστα υψόμετρα, βλάπτει αισθητικά και ουσιαστικά το ορεινό τοπίο και τον εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής, βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης αποτρέποντας ουσιαστικά κάποιους να επενδύσουν στην περιοχή στον τομέα αυτό, επιδρά αρνητικά στη χλωρίδα και στην πανίδα του βουνού. Αναλυτικότερα:
√ Πρόκειται να κατασκευαστούν σε υψόμετρα από 1700 έως 2150μ., υψόμετρα που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποφεύγονται, όπως στην Αυστρία, στη Γερμανία, στην Ιταλία.
√ Είναι σε απόσταση αναπνοής και σε πλήρη οπτική επαφή με τον Εθνικό Δρυμό και την Προστατευόμενη Περιοχή Natura, εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (IBAs) και εντός της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου.
√ Εκκρεμεί η έγκριση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης(ΕΠΜ) καθώς και το Προεδρικό Διάταγμα, που θα καθορίσουν τα όρια του Εθνικού Δρυμού, αλλά και τις χρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
√ Τα συνοδά έργα και οι παρεμβάσεις – και αναφερόμαστε στη διάνοιξη δρόμων πρόσβασης, την εσωτερική οδοποιία με εκσκαφές και εκβραχισμούς, την προσωρινή εγκατάσταση εργοταξίου, την ανέγερση οικίσκου ελέγχου, το υπόγειο και εναέριο δίκτυο μεταφοράς (πυλώνες) για τη σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, την ανέγερση υποσταθμού ανύψωσης τάσης κλπ – λόγω του υψομέτρου και των μεγάλων κλίσεων, θα προκαλέσουν υποβάθμιση, διάβρωση, κατακερματισμό και απώλεια των φυσικών βιοτόπων των οργανισμών της Οίτης, θα επιδράσουν αρνητικά στη χλωρίδα και στην πανίδα της περιοχής Natura και του Εθνικού Δρυμού και θα αυξήσουν δραματικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως διαπιστώνεται τα τελευταία 20 χρόνια στην Εύβοια.
√ Η εγκατάσταση ανεμογεννητριών στις κορυφογραμμές της Οίτης και στα 2000 μέτρα κακοποιεί το ορεινό τοπίο, υπονομεύει τον ήπιο εναλλακτικό τουρισμό της περιοχής και βλάπτει τις προοπτικές μελλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης διώχνοντας ουσιαστικά όσους θα ήθελαν να ζήσουν αξιοπρεπώς και να επενδύσουν στα χωριά τους αξιοποιώντας αυτές τις δυνατότητες.
√ Είναι απειλή για τις πηγές των νερών της κοιλάδας του Σπερχειού και του Μόρνου, και ειδικά του Γοργοποτάμου, από τον οποίο υδρεύεται η Λαμία και οι κοινότητες και αρδεύεται ο κάμπος.
√ Είναι δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο «ΠΥΡΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ» και τον αρχαίο ναό.
√ Τέλος αναφερόμαστε στην Οίτη του Εθνικού Δρυμού – ο μόνος Εθνικός Δρυμός από τους δέκα τα χώρας που απειλείται σήμερα – και της Προστατευόμενης Περιοχής NATURA με την πλούσια και σπάνια χλωρίδα και πανίδα, το βουνό των λουλουδιών, της Βερόνικας της Οίτης, του αγριόγιδου, του χρυσαετού, του δρυοκολάπτη, το βουνό με τα περισσότερα και τα ομορφότερα φαράγγια στην Ελλάδα, το βουνό με τα ιαματικά, το βουνό με τα πλούσια νερά και τον Γοργοπόταμο, το βουνό της Εθνικής Αντίστασης, του μυθικού Ηρακλή και της Πυράς του Ηρακλέους, το βουνό που ο καθένας μπορεί να το απολαύσει, ακόμα και με μονοήμερες εκδρομές, στις δεκάδες πεζοπορικές του διαδρομές, σε μια απόσταση δύο ωρών από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίπλα στην Εθνική Οδό και την σιδηροδρομική γραμμή. Την Οίτη, που οι άνθρωποι της σήμερα έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για μια ήπια βιώσιμη οικοτουριστική ανάπτυξη, αυτή την ανάπτυξη που με περίσσιο τρόπο δείχνει η πορεία της Παύλιανης.

√ Σας γνωρίζουμε δε ότι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης, Κοιλάδας Σπερχειού και Μαλιακού Κόλπου, έχει καταθέσει τρεις φορές την τεκμηριωμένη επιστημονικά αρνητική του γνωμοδότηση στη ΜΠΕ και την ΕΟΑ του έργου στη θέση «Τούρλα – Βλιτοτσούμαρο». Επίσης τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Λαμίας και Δελφών, στους οποίους ανήκουν γεωγραφικά οι αναφερόμενες περιοχές, εξέφρασαν πρόσφατα την αρνητική τους θέση με ομόφωνες αποφάσεις/ψηφίσματα.

Για μας, εσείς οι επιστήμονες γνωρίζετε καλύτερα από όλους τη σημαντικότητα του Εθνικού Δρυμού της Οίτης και της ευρύτερης περιοχής σε ό,τι αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Γι’ αυτό σας καλούμε να συνταχθείτε μαζί μας σταθμίζοντας τις συνέπειες από την εγκατάσταση, τα συνοδά έργα και τη λειτουργία των πέντε αιολικών σταθμών στην πολύπαθη Οίτη και να απαιτήσετε με κάθε τρόπο την ακύρωση ΤΩΡΑ αυτών των εγκαταστάσεων.
Να απαιτήσουμε όλοι μαζί και να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΤΗ!

Λαμία, Απρίλης 2020

Με εκτίμηση
η Συντονιστική Επιτροπή

Γερονικολού Ελένη
Γιάννακας Γιώργος
Δημόπουλος Δημ. (πρ. ΕΟΣ Λαμίας)
Πρατήλας Λουκάς (εκπρόσωπος “ΤΡΑΧΙΝΑ”)
Σβώλης Γιάννης (εκπρόσωπος “ΟΜΦΙΔΑΣ”)
Σκούρας Θανάσης
Σταμέλλος Στέφανος
Τραχανάς Βασίλης

Περισσότερες πληροφορίες και άλλα άρθρα μπορείτε να παρακολουθείτε στα:

Κίνηση Πολιτών για την προστασία της Οίτης

www.mountain-oiti.blogspot.com

Γράψε Σχόλιο

You don't have permission to register
X