fbpx

Πρόσφατα 'Αρθρα

Social Media

Κίμωλος και Ανάφη πιλοτικές περιοχές του ERASMUS+ SPORT για την προώθηση του Αθλητισμού Υπαίθρου

Το πρόγραμμα Sports Ambassadors for Rural Areas (SARU) (www.sportambassadors.eu) στοχεύει να προωθήσει τον αθλητισμό υπαίθρου σε μειονεκτούσες περιοχές, όπως είναι για την Ελλάδα τα μικρά νησιά των Κυκλάδων καθώς και οι ορεινές περιοχές μεσαίων και μεγαλύτερων νησιών. Υλοποιείται σε συνεργασία με αθλητικούς φορείς από την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και την Ιταλία, σε μειονεκτούσες περιοχές οι οποίες φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και έχει διάρκεια 2 έτη (2020-2021).

Τα νησιά της Κιμώλου και της Ανάφης, δυο εκπρόσωποι της μικρο-νησιωτικότητας επιλέχθηκαν από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  ERASMUS+ SPORT με τίτλο «SARU: Sports Ambassadors for Rural Areas» ως πιλοτικές περιοχές για την παραγωγή Σχεδίων Δράσεων για την προώθηση του Αθλητισμού Υπαίθρου. Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ως μοναδικός φορέας-εταίρος της χώρας μας για το πρόγραμμα αυτό θα βρίσκεται στο πλευρό τους για την υλοποίησή του.

Υπενθυμίζεται ότι παρά τις δυσκολίες με τα μέτρα ανάσχεσης της πανδημίας κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα χαρτογραφήθηκαν 10 νησιά των Κυκλάδων: Άνδρος (ορεινή), Αμοργός, Ανάφη, Ίος, Κέα, Κίμωλος, Νάξος (ορεινή), Σέριφος, Σίφνος και Φολέγανδρος.

Για την επιλογή των νησιών τέθηκαν κριτήρια τα οποία αφορούν τη δυσκολία πρόσβασης και την απόσταση από διαφόρων επιπέδων διοικητικά κέντρα, την δυνατότητα των κατοίκων και επισκεπτών να μετέχουν σε αθλητικές δράσεις, το βαθμό συνεργασίας με τοπικούς παράγοντες (θεσμικούς και μη) καθώς και τους περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους των νησιών.

Με βάση τα παραπάνω, το ευρωπαϊκό εταιρικό σχήμα του προγράμματος έκρινε ότι τα νησιά Ανάφη και Κίμωλος αποτελούν το πιο πρόσφορο πεδίο εφαρμογής των πιλοτικών Σχεδίων Δράσης για την προαγωγή του αθλητισμού υπαίθρου και της ενεργούς αναψυχής.

Το πρόγραμμα αυτό όμως δίνει το έναυσμα για την σύσταση ενός δικτύου στις Κυκλάδες το οποίο σκοπό θα έχει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αθλητικών δράσεων υπαίθρου με στόχο την προαγωγή του τουριστικού- αθλητισμού υπαίθρου και ενεργούς αναψυχής, την καλλιέργεια αθλητικής παιδείας και την βελτίωση της φυσικής κατάστασης και ευεξίας των κατοίκων.

Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται από φορείς και μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία θα ενημερώνονται σχετικά, θα λαμβάνουν υποστήριξη και καθοδήγηση για την υλοποίηση δράσεων και θα δικτυωθούν με άλλες οργανώσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τον Αθλητισμό Υπαίθρου.


• Πηγή: Sportcyclades.gr

 

Οι στόχοι της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων

Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος του κλασσικού αθλητισμού στις Κυκλάδες έχει ως πρώτιστο μέλημά της τη προώθηση του αθλητισμού με όρους ισότητας, συμμετοχής και συλλογικής ενδυνάμωσης. Για το λόγο αυτό, συμμετέχει στο πρόγραμμα «SARU: Sports Ambassadors for Rural Areas», το οποίο φέρει τα εξής καινοτόμα χαρακτηριστικά:

 1. επικεντρώνεται στον αθλητισμό υπαίθρου, μια τάση διαρκώς αυξανόμενη σε παγκόσμιο επίπεδο
 2. βασίζεται για το σχεδιασμό στις εμπειρίες των συλλόγων και των κοινωνιών
 3. στηρίζεται στην έννοια της κοινότητας υπαίθρου και των συλλόγων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται χωρικά

Οι στόχοι του είναι:

⦁ να συγκεντρώσει και συστηματοποιήσει γνώσεις για το σχεδιασμό αθλητικών εκδηλώσεων/events στην ύπαιθρο με την δημιουργία διαδρομών και επιλογής τοποθεσίας (συλλογή καλών πρακτικών, δεικτών ποιότητας και κοινής ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και events υπαίθρου)

⦁ να μεταφέρει τις γνώσεις αυτές σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές, βοηθώντας στο σχεδιασμό και στους πόρους για να οργανώσουν αθλητικά δρώμενα και δραστηριότητες Ενεργητικής Αναψυχής, εκπαιδεύοντας άτομα ως Πρέσβης/-ειρες του Αθλητισμού στις Κυκλάδες

⦁ να δημιουργήσει μαζί με τον/την Πρέσβη/Πρέσβειρα του Αθλητισμού στο κάθε νησί ένα Σχέδιο Δράσης για τις ετήσιες μελλοντικές αθλητικές δράσεις στο νησί.

 

Η Ομάδα-στόχου του προγράμματος είναι άτομα που κατοικούν σε αγροτικές και νησιωτικές περιοχές στις Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

 • Ουγγαρία (συντονίστρια χώρα)
 • Ισπανία (εταίρος)
 • Ελλάδα (εταίρος)
 • Σλοβακία (εταίρος)

Για την Ελλάδα, η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων επέλεξε αρχικά να απευθυνθεί σε νησιά με πλούσιο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα, όπως η Σέριφος, η Σίφνος, η Ίος, η Αμοργός, η Ανάφη, η Φολέγανδρος, η Κέα, και οι ορεινές περιοχές της Άνδρου και της Νάξου.

Οι δραστηριότητες που θα βοηθήσουν να επιτυχθούν οι στόχοι του προγράμματος επικεντρώνονται στα παρακάτω:

 • Χαρτογράφηση 10 διαφορετικών νησιωτικών περιοχών των Κυκλάδων, αναφορικά με την δυνατότητά τους για αθλητικές διαδρομές και δρώμενα, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβαλλοντικού τους πλούτου.
 • Δημιουργία ενός δικτύου ενδιαφερομένων πολιτών και φορέων στις παραπάνω περιοχές, ως υποψήφιοι Πρέσβεις του Αθλητισμού Υπαίθρου στο νησί τους
 • Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την διοργάνωση διαδρομών και αθλητικών δρώμενων σε κάθε τόπο με συγκεκριμένα κριτήρια καθώς και την κατάρτιση των υποψήφιων με σεμινάρια δια ζώσης και από απόσταση μέσω τηλε-εκπαίδευσης
 • Σύνταξη Σχεδίων Δράσης Αθλητισμού Υπαίθρου και Δραστηριοτήτων Ενεργητικής Αναψυχής για κάθε νησί

Αναγνωρίζοντας τον θετικό μακρο-οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του αθλητισμού, και ιδιαίτερα του αθλητισμού υπαίθρου και της ενεργητικής αναψυχής, το πρόγραμμα προωθεί συνέργειες ανάμεσα στον αθλητισμό και στον τουρισμό, ενισχύοντας τη σημασία των αθλητικών υποδομών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και βοηθώντας τους τοπικούς πληθυσμούς στην ανάληψη συλλογικών πρωτοβουλιών.

Οι Κυκλάδες με το μεσογειακό κλίμα, τα απαράμιλλης ομορφιάς τοπία και την ποικιλία της πολιτισμικής κληρονομιάς αποτελούν ιδανικό προορισμό για αθλητισμό υπαίθρου. Η προαγωγή του μπορεί να συμβάλει στην βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην ισόρροπη χωρική ανάπτυξης τους, στην προώθηση του βιώσιμου τουρισμού με διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος και επιμήκυνση της περιόδου

Το πρόγραμμα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ Sport, ακολουθεί τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τον αθλητισμό, όπως την αύξηση της συμμετοχής των νέων στον αθλητισμό και την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας γενικά, την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του αθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.

Γράψε Σχόλιο

You don't have permission to register
X